ក្រុមហ៊ុន DREAMTEAM (ក្រុមហ៊ុនសម្ព័ន្ធរបស់ MEDIALOAD) បានផ្ដល់ឱកាសដល់យុវជនក្នុងការចូលរួមការងារស្ម័គ្រចិត្ត រៀបចំកម្មវិធីប្រកួត Miss Teen International Cambodia 2023 វគ្គ The Runway with Tena ft Solikah

//s9.kh1.co/7e/7e798a53031e748d70064dafc3caf4fe03b0596b.jpg
តារា & កម្សាន្ដ

 ១៥-មករា-២០២៣ ៩ព្រឹក · មួយឆ្នាំមុន

ក្នុងថ្ងៃទី ១៣ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០២៣នេះ ក្រុមហ៊ុន មេដាឡូដ និងក្រុមហ៊ុន Dream Team បានអញ្ជើញប្អូនៗ ដែលបានស្ម័គ្រចិត្តទាំងអស់។

ចូលរួមជាមួយពួកយើងក្នុង Telegram ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានរហ័ស

ភ្នំពេញ៖ កម្មវិធីប្រកួតបវកញ្ញាវ័យក្មេង Miss Teen International Cambodia 2023 វគ្គ The Runway ជាមួយលោក ថេណា និងអ្នកនាង ពេជ្រ សូលីកា ប្រព្រឹត្តិទៅនៅថ្ងៃទី ២៤ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០២២ រៀបចំដោយក្រុមហ៊ុន DREAMTEAM ជាក្រុមហ៊ុនសម្ព័ន្ធរបស់ MEDIALOAD ដែលមានលោក អ៉ិន វិចិត្រ - MR. IN VICHET ជា Founder និង CEO of MEDIALOAD និងលោក លាង រតនះ - MR. LEANG ROTTNAK ជា Deputy CEO of MEDIALOAD និង CEO of DREAMTEAM។ 

Mr. In Vichet  Mediaload Founder & CEO , Mr. Leang Rottnak  Mediaload Deputy CEO DreamTeam CEO
Mr. In Vichet Mediaload Founder & CEO , Mr. Leang Rottnak Mediaload Deputy CEO DreamTeam CEO

ក្នុងអំឡុងពេលប្រកួតវគ្គ The Runway ជាមួយលោក ថេណា និងអ្នកនាង ពេជ្រ សូលីកា កម្មវិធីទាំងមូលពិតជាទទួលបានការគាំទ្រខ្លាំង និងមានការចូលរួមទស្សនាផ្ទាល់ពីសំណាក់មហាជនជាច្រើនកុះករ ក៏ដោយសារមានការចូលរួមរៀបចំកម្មវិធីដោយក្រុមការងារ DREAMTEAM ផ្ទាល់ និងក្រុមយុវជនស្ម័គ្រចិត្តទាំងអស់ ដែលអាចធ្វើឲ្យកម្មវិធីមានភាពរលូន និងដំណើរការទៅមុខបានយ៉ាងល្អ។

ក៏ដូចគ្នាដែរ នៅថ្ងៃទី ១៣ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០២៣នេះ យើងមានវត្តមាន លោក លាង រតនះ - MR. LEANG ROTTNAK ដែលជា Deputy CEO of MEDIALOAD & CEO of DREAMTEAM បានផ្តល់កិត្តិយសក្នុងការប្រគល់លិខិតសរសើរដល់យុវជនស្ម័គ្រចិត្តទាំងអស់របស់យើង។

ក្រុមហ៊ុន DREAMTEAM ក៏ដូចជាក្រុមហ៊ុន MEDIALOAD នឹងបន្តផ្ដល់ឱកាសទៅកាន់ យុវជន និងយុវនារីកម្ពុជា ក្នុងការចូលរួមទទួលយកនូវបទពិសោធន៍ការងារថ្មីៗបន្ថែម ពីក្រុមហ៊ុនរបស់យើង។

ទន្ទឹមនឹងមាន​ យុវជន និងយុវតីវ័យក្មេងជាច្រើនរូប បានចំណាយពេលវេលាជាមួយនឹងការងារស្ម័គ្រចិត្ត ក្នុងកម្មវិធីរបស់យើង ពីក្រុមហ៊ុន DREAMTEAM និង MEDIALOAD ទាំងមូលពិតជាអរគុណខ្លាំងទៅកាន់ប្អូនៗគ្រប់ៗគ្នាយ៉ាងអស់ពីចិត្ត៕

សូមទស្សនារូបភាពខាងក្រោម៖ 

លោក លាង រតនះ - MR. LEANG ROTTNAK ជា Deputy CEO of MEDIALOAD & CEO of DREAMTEAM និងប្អូនស្ម័គ្រចិត្តក្នុងវគ្គប្រកួត The Runway MTIC2023
លោក លាង រតនះ - MR. LEANG ROTTNAK ជា Deputy CEO of MEDIALOAD & CEO of DREAMTEAM និងប្អូនស្ម័គ្រចិត្តក្នុងវគ្គប្រកួត The Runway MTIC2023
លោក លាង រតនះ - MR. LEANG ROTTNAK ជា Deputy CEO of MEDIALOAD & CEO of DREAMTEAM និងប្អូនស្ម័គ្រចិត្តក្នុងវគ្គប្រកួត The Runway MTIC2023
លោក លាង រតនះ - MR. LEANG ROTTNAK ជា Deputy CEO of MEDIALOAD & CEO of DREAMTEAM និងប្អូនស្ម័គ្រចិត្តក្នុងវគ្គប្រកួត The Runway MTIC2023
លោក លាង រតនះ - MR. LEANG ROTTNAK ជា Deputy CEO of MEDIALOAD & CEO of DREAMTEAM និងប្អូនស្ម័គ្រចិត្តក្នុងវគ្គប្រកួត The Runway MTIC2023
លោក លាង រតនះ - MR. LEANG ROTTNAK ជា Deputy CEO of MEDIALOAD & CEO of DREAMTEAM និងប្អូនស្ម័គ្រចិត្តក្នុងវគ្គប្រកួត The Runway MTIC2023
លោក លាង រតនះ - MR. LEANG ROTTNAK ជា Deputy CEO of MEDIALOAD & CEO of DREAMTEAM និងប្អូនស្ម័គ្រចិត្តក្នុងវគ្គប្រកួត The Runway MTIC2023
លោក លាង រតនះ - MR. LEANG ROTTNAK ជា Deputy CEO of MEDIALOAD & CEO of DREAMTEAM និងប្អូនស្ម័គ្រចិត្តក្នុងវគ្គប្រកួត The Runway MTIC2023
លោក លាង រតនះ - MR. LEANG ROTTNAK ជា Deputy CEO of MEDIALOAD & CEO of DREAMTEAM និងប្អូនស្ម័គ្រចិត្តក្នុងវគ្គប្រកួត The Runway MTIC2023
លោក លាង រតនះ - MR. LEANG ROTTNAK ជា Deputy CEO of MEDIALOAD & CEO of DREAMTEAM និងប្អូនស្ម័គ្រចិត្តក្នុងវគ្គប្រកួត The Runway MTIC2023
លោក លាង រតនះ - MR. LEANG ROTTNAK ជា Deputy CEO of MEDIALOAD & CEO of DREAMTEAM និងប្អូនស្ម័គ្រចិត្តក្នុងវគ្គប្រកួត The Runway MTIC2023
លោក លាង រតនះ - MR. LEANG ROTTNAK ជា Deputy CEO of MEDIALOAD & CEO of DREAMTEAM និងប្អូនស្ម័គ្រចិត្តក្នុងវគ្គប្រកួត The Runway MTIC2023
លោក លាង រតនះ - MR. LEANG ROTTNAK ជា Deputy CEO of MEDIALOAD & CEO of DREAMTEAM និងប្អូនស្ម័គ្រចិត្តក្នុងវគ្គប្រកួត The Runway MTIC2023
លោក លាង រតនះ - MR. LEANG ROTTNAK ជា Deputy CEO of MEDIALOAD & CEO of DREAMTEAM និងប្អូនស្ម័គ្រចិត្តក្នុងវគ្គប្រកួត The Runway MTIC2023
លោក លាង រតនះ - MR. LEANG ROTTNAK ជា Deputy CEO of MEDIALOAD & CEO of DREAMTEAM និងប្អូនស្ម័គ្រចិត្តក្នុងវគ្គប្រកួត The Runway MTIC2023
លោក លាង រតនះ - MR. LEANG ROTTNAK ជា Deputy CEO of MEDIALOAD & CEO of DREAMTEAM និងប្អូនស្ម័គ្រចិត្តក្នុងវគ្គប្រកួត The Runway MTIC2023
លោក លាង រតនះ - MR. LEANG ROTTNAK ជា Deputy CEO of MEDIALOAD & CEO of DREAMTEAM ថតរូបជាមួយក្រុមការងារ Dream Team និងប្អូនៗស្ម័គ្រចិត្តក្នុងវគ្គប្រកួត The Runway MTIC2023
លោក លាង រតនះ - MR. LEANG ROTTNAK ជា Deputy CEO of MEDIALOAD & CEO of DREAMTEAM ថតរូបជាមួយក្រុមការងារ Dream Team និងប្អូនៗស្ម័គ្រចិត្តក្នុងវគ្គប្រកួត The Runway MTIC2023
Som San
S.S

អត្ថបទទាក់ទង

រក្សាសិទ្ធិ Mediaload
Powered by Bong I.T Bong I.T