ស្រោមអនាម័យ«ព្រមព្រៀងគ្នា»ត្រូវបានគេចេញលក់ហើយ - Khmerload

ស្រោមអនាម័យ«ព្រមព្រៀងគ្នា»ត្រូវបានគេចេញលក់ហើយ

https://s5.kh1.co/63/630268f677f1595dd99c82b862a5daff86d4cdef.jpg
ផ្លូវភេទ
 03-Dec-2019 10am · 2 years ago

ស្រោមអនាម័យ​ដែល​ទាល់តែ​មនុស្ស​ពីរនាក់ទាញរួម​គ្នា​ទើប​ប្រើ​ប្រាស់​បាន​ ត្រូវ​បាន​គេ​ដាក់​លក់​នៅ​លើ​ទីផ្សារ​ហើយ​ដើម្បី​ជំរុញ​ឲ្យ​មាន​ការ​ព្រមព្រៀងគ្នា​នៅ​ក្នុង​ការ​រួមភេទ។

«ស្រោមអនាម័យព្រមព្រៀងគ្នា» ប្រភេទនេះ អាចចេញ​ពី​កញ្ចប់​បាន​លុះត្រាតែមាន​ដៃចំនួនបួន​ចុច​ទៅ​លើចំណុចសម្ពាធមួយនៅ​លើ​កញ្ចប់របស់​វា។

ចូលរួមជាមួយពួកយើងក្នុង Telegram ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានរហ័ស
https://s5.kh1.co/__image/w=615,h=342,q=100/7c/7cbcc2d7afc182045432f4a28e56893354bac5e0.jpg

ក្រុមហ៊ុន Tulipan​ ដែល​បាន​បង្កើត​ស្រោម​ការពារ​ចំលែក​នេះ នឹង​ចែក​វា​ដោយ​មិន​គិត​ថ្លៃនៅ​តាម​បារនិង​ក្លឹបរាត្រីនៅ​ប្រទេស​អាហ្សង់ទីន ហើយ​សង្ឃឹមថានឹង​លក់វា​ដាច់​តាម​ហាងនានា។

ក្រុមអ្នក​ជំនាញ​ខាង​សុខភាព​បាន​ស្វាគមន៍​ស្រោម​អនាម័យ​នេះ។

លោក Walter Ghedin ជា​វិជ្ជបណ្ឌិត​ចិត្តសាស្រ្ត និង​ជា​អ្នក​ជំនាញ​ផ្លូវភេទ​ក្នុង​ប្រទេស​អាហ្សង់ទីន​បាន​និយាយថា៖​ «ការ​ព្រម​ព្រៀង​គ្នា​នៅ​ក្នុងទំនាក់ទំនង​ផ្លូវភេទគឺជា​សេចក្តី​ណែនាំ​មួយ​ដែល​ចាប់​ផ្តើម​ឡើងមុន នៅ​ពេល និង​ក្រោយ​ការ​រួមភេទ ដែល​វា​មានអត្ថន័យនៃ​ការ​គោរព ភាព​សុខ​ស្រួលទៅវិញទៅមក និង​ការ​សម្ងាត់»៕

ស្រោមអនាម័យ​ដែល​ទាល់តែ​មនុស្ស​ពីរនាក់ទាញរួម​គ្នា​ទើប​ប្រើ​ប្រាស់​បាន​ត្រូវ​បាន​គេ​ដាក់​លក់​នៅ​លើ​ទីផ្សារ​​ ហើយ​ដើម្បី​ជំរុញ​ឲ្យ​មាន​ការ​ព្រមព្រៀងគ្នា​នៅ​ក្នុង​ការ​រួមភេទ។

«ស្រោមអនាម័យព្រមព្រៀងគ្នា» ប្រភេទនេះ អាចចេញ​ពី​កញ្ចប់​បាន​លុះត្រាតែមាន​ដៃចំនួនបួន​ចុច​ទៅ​លើចំណុចសម្ពាធមួយនៅ​លើ​កញ្ចប់របស់​វា។

ក្រុមហ៊ុន Tulipan​ ដែល​បាន​បង្កើត​ស្រោម​ការពារ​ចំលែក​នេះ នឹង​ចែក​វា​ដោយ​មិន​គិត​ថ្លៃនៅ​តាម​បារនិង​ក្លឹបរាត្រីនៅ​ប្រទេស​អាហ្សង់ទីន ហើយ​សង្ឃឹមថា នឹង​លក់វា​ដាច់​តាម​ហាងនានា។

ក្រុមអ្នក​ជំនាញ​ខាង​សុខភាព​បាន​ស្វាគមន៍​ស្រោម​អនាម័យ​នេះ។

លោក Walter Ghedin ជា​វិជ្ជបណ្ឌិត​ចិត្តសាស្រ្ត និង​ជា​អ្នក​ជំនាញ​ផ្លូវភេទ​ក្នុង​ប្រទេស​អាហ្សង់ទីន​បាន​និយាយថា៖​ «ការ​ព្រម​ព្រៀង​គ្នា​នៅ​ក្នុងទំនាក់ទំនង​ផ្លូវភេទគឺជា​សេចក្តី​ណែនាំ​មួយ​ដែល​ចាប់​ផ្តើម​ឡើងមុន នៅ​ពេល និង​ក្រោយ​ការ​រួមភេទ ដែល​វា​មានអត្ថន័យនៃ​ការ​គោរព ភាព​សុខ​ស្រួលទៅវិញទៅមក និង​ការ​សម្ងាត់»៕

Math Angkea
ម៉ាត់ អង្គារ (C)

អត្ថបទទាក់ទង