https://s9.kh1.co/02/027fa71e1e87decd22f9ad66bdea7f89591e5bff.jpg

ចូលចិត្តញ៉ាំដំឡូងមី? នេះជាអត្ថប្រយោជន៍គ្រប់គ្នាគួរដឹង!

ដំឡូងមី គឺជាអាហារមួយប្រភេទ មិនត្រឹមតែអាចញ៉ាំជំនួសបាយបានម្ដងម្កាលនោះទេ ថែមទាំងបាន​លាក់នូវសារធាតុចិញ្ចឹមយ៉ាងច្រើន។

យល់ដឹង
Hello គ្រូពេទ្យHello គ្រូពេទ្យ
 05-Aug-2022 
 4pm · 13 days ago
https://s9.kh1.co/32/322110d54fd41c48a30ceff017e7952a6247ac36.jpg

ញ៉ាំអាហារទាំងនេះ រួមចំណែកជួយកាត់បន្ថយហានិភ័យជំងឺមហារីក!

មហារីកគឺជាជំងឺមួយប្រភេទស្ដែងចេញដោយការលូតលាស់នៃកោសិកាជាច្រើនរួមគ្នាមិនស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរាងកាយ បង្កឲ្យ​មាន​ការឈឺចាប់ និងអាចកើតឡើងគ្រប់ទីកន្លែងនៃរាងកាយផងដែរ។

យល់ដឹង
Hello គ្រូពេទ្យHello គ្រូពេទ្យ
 02-Aug-2022 
 4pm · 16 days ago

អត្ថបទប្រចាំសប្តាហ៍

អត្ថបទចុងក្រោយ