https://s9.kh1.co/b7/b7b13a8fec554ac58a85bdbd54a0329126aa7f37.jpg

ក្នុងស្ថានភាពយ៉ាប់យ៉ឺនខ្លាំង តើកម្ចីឥណទានបែបណាស័ក្តសម និងមានសុវត្ថិភាពសម្រាប់អ្នក?

នៅក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះ មនុស្សមានតម្រូវការច្រើនផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ ទាំងសម្រាប់ការដោះស្រាយបញ្ហាជីវភាព ការបង្កើតមុខរបរថ្មី និងការប្រើប្រាស់ផ្សេងៗទៀត

គន្លឹះលុយ
Kos Leakkanaកោះ លក្ខិណា
 18-Mar-2021 
 9am · a year ago
https://s9.kh1.co/d5/d57721632067d86f51210f4a0c036b6d194c0b6c.jpg

ដឹងអត់ថាហេតុអ្វីប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក ត្រូវបានប្រើប្រាស់យ៉ាងទូលំទូលាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ?

តើអ្នកដឹងទេថាហេតុអ្វីបានជាប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក ត្រូវបានប្រើប្រាស់យ៉ាងទូលំទូលាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ?

គន្លឹះលុយ
Kos Leakkanaកោះ លក្ខិណា
 09-Apr-2021 
 12pm · a year ago
https://s9.kh1.co/16/1670a140ea59e741ca7d568b3b5d3a22c44abfc3.jpg

វិនិយោគឆ្លាតវៃ! បង្កើតគណនីដាក់ប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់ តាមអេស៊ីលីដាម៉ូបាល នឹងទទួលអត្រាការប្រាក់ខ្ពស់ជាងមុនរហូត 0.25%

បើសិនជាពេលនេះលោកអ្នកមានសាច់ប្រាក់ទំនេរ ហើយកំពុងតែស្វែងរកការដាក់ប្រាក់បញ្ញើ ដែលមានអត្រាការប្រាក់ខ្ពស់ និងមានសុវត្ថិភាព

គន្លឹះលុយ
Khan Ratanakodumខាន់ រតនៈឧត្តម
 01-May-2021 
 9am · a year ago

អត្ថបទប្រចាំសប្តាហ៍

អត្ថបទចុងក្រោយ