ធ្លាប់គិតទេថា ចង់រំលឹកអនុស្សាវរីយ៍ឡើងវិញ ថតរូបជុំគ្នាម្ដងទៀត ដូចកាលពីនៅក្មេង? - Khmerload

ធ្លាប់គិតទេថា ចង់រំលឹកអនុស្សាវរីយ៍ឡើងវិញ ថតរូបជុំគ្នាម្ដងទៀត ដូចកាលពីនៅក្មេង?

https://s9.kh1.co/a8/a8f95bafd110b4e014552f714414818a0c566a04.jpg
ប្លែកៗ
 05-Sep-2021 10am · 3 months ago

ការគាស់រំលឹកពេលវេលាចាស់ៗត្រលប់មកវិញ ធ្វើឲ្យយើងនឹកដល់រឿងរ៉ាវដែលធ្លាប់កើតឡើង ដែលមិនងាយកើតមានជាលើកទីពីរ។

បរទេស៖ តើអ្នកធ្លាប់គិតទេថា នឹងថតរូបជុំគ្នាម្ដងទៀតដូចកាលពីក្មេង ដើម្បីរំលឹកអនុស្សាវរីយ៍ដែរទេ? មនុស្សម្នាក់ៗចង់បានជីវិតដូចកាលនៅពីក្មេង ដែលមិនខ្វាយខ្វល់ពីអ្វីៗទាំងអស់ ហើយចង់ឲ្យជីវិតបែបនេះមានជារៀងរហូត។ ទោះជាយ៉ាងណា ពេលវេលាសប្បាយៗនឹងត្រូវប្រែប្រួល នៅពេលដែលយើងធំឡើង។

ការគាស់រំលឹកពេលវេលាចាស់ៗត្រលប់មកវិញ ធ្វើឲ្យយើងនឹកដល់រឿងរ៉ាវដែលធ្លាប់កើតឡើង ដែលមិនងាយកើតមានជាលើកទីពីរ។ មនុស្សមួយចំនួនមកជុំគ្នានិងបានផ្ដិតយកទិដ្ឋភាពសាជាថ្មី ដោយយកលំនាំតាមរូបភាពចាស់ៗ ហើយមើលទៅពិតជារីករាយនឹងអ្វីដែលបានកើតឡើង។

ចូលរួមជាមួយពួកយើងក្នុង Telegram ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានរហ័ស

បើចង់ដឹងថា តើរូបភាពចាស់ៗនិងថ្មីមានការប្រែប្រួលបែបណានោះ សូមទស្សនាបណ្ដុំរូបភាពខាងក្រោមទាំងអស់គ្នា៕

១.

https://s9.kh1.co/__image/w=432,h=576,q=100/da/da2424be094a4b9c1dc9065f0b2b5daf1234f6f6.jpg

២.

https://s9.kh1.co/__image/w=650,h=949,q=100/b4/b4531c3a0238c09e22e1b4894bf9b9e8bbbba7d3.jpg

៣.

https://s9.kh1.co/__image/w=640,h=1063,q=100/60/60f6660a2c0b668f400b8ff12cf407f015d5aa6a.jpg

៤.

https://s9.kh1.co/__image/w=650,h=1162,q=100/f5/f5b27a62ff1dfb21b65f24b06564e401d2185a1e.jpg

៥.

https://s9.kh1.co/__image/w=650,h=866,q=100/da/da272b7a7ed8bb2f509e2444a1a9e9c45b2bf178.jpg

៦.

https://s9.kh1.co/__image/w=640,h=875,q=100/f9/f942589d343029315a6e8d9b04754c2cb4efe572.jpg

៧.

https://s9.kh1.co/__image/w=650,h=910,q=100/f3/f3f7d06cfed9141a4363b4335d5be556bf27752d.jpg

៨.

https://s9.kh1.co/__image/w=650,h=892,q=100/d6/d6ba44403c6c9afe91c588825e4ae4497d1d3135.jpg

៩.

https://s9.kh1.co/__image/w=650,h=993,q=100/3e/3e8c83810adcf9157d73b231b5ecb0ed512d6ee0.jpg

១០.

https://s9.kh1.co/__image/w=650,h=881,q=100/0b/0b6ba0d813d23f42fb6ca95259a17d19b469e16d.jpg

១១.

https://s9.kh1.co/__image/w=640,h=865,q=100/42/42987bb039ebac713c4c5ba72607926947e58317.jpg

១២.

https://s9.kh1.co/__image/w=600,h=792,q=100/cb/cb7d5a3b2784a4f447223d4b92920610bdb64bec.jpg

១៣.

https://s9.kh1.co/__image/w=650,h=832,q=100/0f/0fe7ac34db5deb0a477cb467882b76e2435c0153.jpg

ប្រភព: Facebook

Chhen Hangly
H.L

អត្ថបទទាក់ទង