Khmerload News តើ​នៅ​ពេល​ ដែល​មាន​គ្រោះ​ទឹក​ជំនន់​ម្តង​ៗ មនុស្ស​និង​បរិស្ថានត្រូវទទួល​​​រងផល​ប៉ះពាល់​អ្វី​ខ្លះ?

តើ​នៅ​ពេល​ ដែល​មាន​គ្រោះ​ទឹក​ជំនន់​ម្តង​ៗ មនុស្ស​និង​បរិស្ថានត្រូវទទួល​​​រងផល​ប៉ះពាល់​អ្វី​ខ្លះ?

              

Khmerload News Videos