សោម ស្រីលីន

Number of articles
Average number of shares per article
Average length per article

សួស្តី! ប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដាននូវរាល់ព័ត៌មានរបស់គេហទំព័រ ខ្មែរឡូត ជាពិសេសព័ត៌មានសិល្បៈកម្សាន្តទាំងអស់គ្នា។

នាងខ្ញុំឈ្មោះស្រីលីន ជាបុគ្គលិកមួយរូបរបស់គេហទំព័រសារព័ត៌មាន ខ្មែរឡូត ផ្នែកព័ត៌មានកម្សាន្ត ដែលជាបុគ្គលម្នាក់ ពេញចិត្ត និងចូលចិត្តរកនូវគំនិតអ្វីដែលថ្មីៗ ជាពិសេសព័ត៌មានតារាកម្សាន្តនៅក្នុងស្រុក ជាមួយនឹងព័ត៌មាន ហេតុការណ៍ផ្សេងៗយ៉ាងឆាប់រហ័ស Update ទាន់ចិត្ត ដែលជាការត្រូវការរបស់មិត្តយុវវ័យ ក៏ដូចជាអ្នកចូលចិត្ត អាននូវព័ត៌មានកម្សាន្ត ក្នុងគេហទំព័រ ខ្មែរឡូត ផងដែរ។

ជាពិសេស ក៏អរគុណទៅកាន់ប្រិយមិត្ត ដែលតែងតែគាំទ្ររាល់អត្ថបទទាំងអស់ដែលចេញផ្សាយពី ខ្មែរឡូត រហូតមកនេះ៕


Latest Article from សោម ស្រីលីន