សុខ ទ្រី

Number of articles
Average number of shares per article
Average length per article

សួស្តីបាទ! ខ្ញុំឈ្មោះ Sok Try ជាអ្នកសរសេរអត្ថបទឯករាជ្យនៅក្នុងវេបសាយ KHMER LOAD ។ ខ្ញុំសូមអរគុណប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នា ដែលបានគាំទ្រ និងអានរាល់អត្ថបទរបស់ខ្ញុំបាទ។ ខ្ញុំបាទនិងព្យាយាមស្វែងរកអ្វីដែលថ្មីៗ មកចែកជូនបងប្អូនប្រិយមិត្ត។ សូមអរគុណ !!!


Latest Article from សុខ ទ្រី