ម៉ារី

Number of articles
Average number of shares per article
Average length per article

នាងខ្ញុំ ជានិស្សិតបញ្ចប់ពីសាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្ដ្រ និងជាអតីតសិស្សនៅវិទ្យាល័យព្រះស៊ីសុវត្ថិ។ បន្ទាប់ពីឆ្លងកាត់បទពិសោធន៍មួយចំនួន ក្នុងសង្គម ការសិក្សា និងការងារ រូបខ្ញុំផ្ទាល់ យល់ថាព័ត៌មាន គឺជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់ក្នុងការចែកចាយ និងផ្សព្វផ្សាយពី ហេតុការណ៍ផ្សេងៗ ដែលកំពុងតែកើតមាននាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ នៅជុំវិញពិភពលោក ដែលទាំងនោះមានដូចជា ព័ត៌មានក្នុងសង្គម ចំនេះដឹង សុខភាព កម្សាន្ដ ជីវិត និងរឿងរ៉ាវប្លែកៗ ដែលយើងមិននឹកស្មានដល់។

ប្រសិនជាអ្នកចង់ផ្សាភ្ជាប់ជាមួយនឹង រឿងរ៉ាវថ្មីៗ ដែលកំពុងតែកើតមានឡើងនៅក្នុង ពិភពលោក សូមចូលរួមអានអត្ថបទព័ត៌មាន នៅក្នុងគេហទំព័រខ្មែរឡូត ទាំងអស់គ្នា!


Latest Article from ម៉ារី