ជា វណ្ណណេត

Number of articles
Average number of shares per article
Average length per article

សួស្តី ប្រិយមិត្តខ្មែរឡូតជាទីមេត្រី ដែលចូលចិត្តអានព័ត៌មានសង្គម និង​កម្សាន្ត។ ខ្ញុំបាទឈ្មោះ ជា វណ្ណណេត ជាអ្នកសរសេរអត្ថបទមួយរូប របស់គេហទំព័រសារព័ត៌មានខ្មែរឡូត។ សម្រាប់ចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់ខ្ញុំ គឺខ្ញុំចូលចិត្តស្វែងរកព័ត៌មានថ្មីៗ ដែលទាក់ទងនឹងសុខភាព កម្សាន្ត និងសង្គមផងដែរ។ ខ្ញុំសង្ឃឹមថា ព័ត៌មានជាច្រើនដែលខ្ញុំបានសរសេរឡើងនឹងអាចធ្វើឲ្យប្រិយមិត្តទទួលបាន នូវព័ត៌មានសង្គមថ្មីៗទាំងក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុក និងចំណេះដឹងល្អៗ ក៏ដូចជាការថែរក្សាសុខភាពផងដែរ។ ជាចុងក្រោយ ខ្ញុំក៏សូមអរគុណទៅកាន់ប្រិយមិត្តទាំងអស់ ដែលនិយមអាន ក្នុងគេហទំព័រខ្មែរឡួត៕


Latest Article from ជា វណ្ណណេត