ឆេង ប៊ូថង

Number of articles
Average number of shares per article
Average length per article

សួស្តី! ប្រិយមិត្តដែលតែងតែនិយមតាមដាននូវរាល់ព័ត៌មានរបស់គេហទំព័រខ្មែរឡូតទាំងអស់គ្នា។

ខ្ញុំបាទឈ្មោះ ប៊ូថង ជាបុគ្គលិកមួយរូបរបស់គេហទំព័រសារព័ត៌មាន ខ្មែរឡូត ផ្នែកសង្គម និងប្លែកៗ ហើយក៏ជាបុគ្គលិកម្នាក់ ដែលពេញចិត្ត និងចូលចិត្តរកនូវព័ត៌មានថ្មីៗ មិនថាក្នុងស្រុក ឬក្រៅស្រុក និងព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ផ្សេងៗ សម្រាប់បំពេញតម្រូវការដល់ប្រិយមិត្ដអ្នកអាន ជាពិសេសអ្នកដែលចូលចិត្ដតាមដានគេហទំព័រខ្មែឡូតតែម្ដង។

ជាចុងក្រោយ សូមអរគុណដល់ប្រិយមិត្តអ្នកអានទាំងអស់គ្នា ដែលតែងតែចំណាយពេលវេលាតាមដាន ក៏ដូចជាគាំទ្ររាល់អត្ថបទទាំងអស់ដែលចេញផ្សាយពីគេហទំព័រព័ត៌មាន ខ្មែរឡូត របស់យើងខ្ញុំ៕


Latest Article from ឆេង ប៊ូថង