មាស​ ចាន់ដារ៉ា

Number of articles
Average number of shares per article
Average length per article

សួស្ដី ប្រិយមិត្តអ្នកអាន ជាទីស្រលាញ់ ដែលតែងតែតាមដានរាល់ព័ត៌មានទាំងអស់របស់គេហទំព័រសារព័ត៌មានខ្មែរឡូត។
ខ្ញុំបាទឈ្មោះ មាស ចាន់ដារ៉ា ជាបុគ្គលិក ក្នុងគេហទំព័រសារព័ត៌មានខ្មែរឡូត។ ខ្ញុំបាទ មានចំណង់ចំណូលចិត្តទៅលើព័ត៌មានប្លែកៗ និងសង្គម ដែលកើតឡើងនៅក្រៅ/ក្នុងស្រុក ហើយខ្ញុំបាទ នឹងខឹតខំស្វែងរកអ្វីៗដែលថ្មីៗ ចែកជូនទៅដល់ប្រិយមិត្តអ្នកអានទាំងអស់គ្នា៕


Latest Article from មាស​ ចាន់ដារ៉ា