ហេង ស្រីណុច

Number of articles
Average number of shares per article
Average length per article

សួស្ដី! ប្រិយមិត្តរបស់ ខ្មែរឡូត ជាទីស្រលាញ់ ដែលតែងតែនិយមតាមដានទស្សនាពត៌មានកម្សាន្ត និងសិល្បៈ។ នាងខ្ញុំឈ្មោះ ស្រីណុច ជាបុគ្គលិកម្នាក់ ក្នុងគេហទំព័រសារពត៌មាន ខ្មែរឡូត។

ជាការពិតណាស់ សិល្បៈកម្សាន្ត ជាផ្នែកមួយនៃចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់នាងខ្ញុំ។ នាងខ្ញុំនឹងខិតខំស្វែងរកគំនិត និងពត៌មានថ្មីៗរបស់តារាទាំងក្នុង និងក្រៅស្រុក ដើម្បីជាការចែកជូនដល់មិត្តអ្នកគាំទ្រ ខ្មែរឡូត ទាំងអស់មិនឲ្យខកបំណងនោះឡើយ៕


Latest Article from ហេង ស្រីណុច