LEARN

ធរណីមាត្រ

មេរៀន

Learn
 • ផលគុណស្កាលែ 2D

 • ផលគុណស្កាលែ 3D

 • ធរណីមាត្រវិភាគ

 • សមីការបន្ទាត់ 2D

 • ផលគុណស្កាលែ ១

 • សមីការបន្ទាត់ 3D

 • ផលគុណស្កាលែ ២

 • សមីការរង្វង់និងស្វ៊ែ

 • អនុវត្តផលគុណស្កាលែ

 • មុំផ្គុំដោយពីរវុងចទ័រ (១)

 • លក្ខខ័ណ្ឌនៃវ៉ិចទ័រកែងគ្នា

 • មុំផ្គុំដោយពីរវុងចទ័រ (២)

 • លក្ខខ័ណ្ឌនៃវ៉ិចទ័រពីរស្របគ្នា

 • មុំផ្គុំដោយពីរវុងចទ័រ (៣)

 • ផលគុណនៃពីរវ៉ិចទ័រ ១

 • ផលគុណនៃពីរវុចទ័រ (១)

 • ផលគុណនៃពីរវ៉ិចទ័រ ២

 • ផលគុណនៃពីរវុចទ័រ (២)

 • ប្លង់កំនត់ដោយបីចំណុច

 • ផលគុណនៃពីរវុចទ័រ (៣)

 • ផ្ទៃក្រឡានៃត្រីកោណ

 • ផលគុណនៃពីរវុចទ័រ (៤)

 • ចម្ងាយពីចំណុចទៅប្លង់

 • ផលគុណនៃពីរវុចទ័រ (៥)

 • ចម្ងាយពីចំណុចទៅបន្ទាត់

 • ៣ ចំណុចរត់ត្រង់គ្នា

 • សមីការនៃប្លង់កាត់ចំណុចនិងបន្ទាត់

 • សមីការប្លង់ (១)

 • ប្រសព្វប្លង់ និង បន្ទាត់

 • សមីការប្លង់ (២)

 • ប្រសព្វរវាងប្លង់ពីរ

 • សមីការប្លង់ (៣)

 • មាឌនៃប្រលេពីប៉ែត

 • មុំផ្គុំដោយប្លង់ពីរ

 • ប្រសព្វប្លង់និងបន្លាត់ (១)

 • ប្រសព្វប្លង់និងបន្លាត់ (២)

 • ប្រសព្វប្លង់និងប្លង់

 • ចម្ងាយពីចំណុចទៅប្លង់ (១)

 • ចម្ងាយពីចំណុចទៅប្លង់ (២)

 • ចម្ងាយពីចំណុចទៅប្លង់ (៣)

 • ចម្ងាយពីចំណុចទៅប្លង់ (៤)

 • ចម្ងាយពីចំណុចទៅបន្លាត់ ប្រើពីតាគ័រ

 • ចម្ងាយពីចំណុចទៅបន្លាត់ ប្រើផលគុណនៃពីរវុចទ័រ (១)

 • ចម្ងាយពីចំណុចទៅបន្លាត់ ប្រើផលគុណនៃពីរវុចទ័រ (២)

 • ភាពខុសគ្នារវាវ u . v និង u x v

 • គណនាមាឌ (១)

 • គណនាមាឌ (២)

 • គណនាមាឌ (៣)

 • បីវុចទ័រឋិតក្នុងប្លង់តែមួយ

 • បួនចំណុចឋិតក្នុងប្លង់តែមួយ (១)

 • បួនចំណុចឋិតក្នុងប្លង់តែមួយ (២)

 • សមីការស្វ៊ែរប៉ះនឹងប្លង់ (១)

 • សមីការស្វ៊ែរប៉ះនឹងប្លង់ (២)

 • ប្លង់ការស្វ៊ែរ (១)

 • ប្លង់ការស្វ៊ែរ (២)

 • បន្ទាត់ប្រសព្វជាមួយស្វ៊ែរ

 • បន្ទាត់នឹងស្វ៊ែរ