អ្នកនាង គង់ សុជាតិ មានដើមកំណើតជាអ្នកនៅខេត្តក្រចេះ។ ចន្លោះឆ្នាំ១៩៨០-១៩៩១ គឺជាអ្នកលក់ចេកឆឹង បន្ទាប់ពីទំនេរពីការសិក្សា។ អ្នកនាងបានប្រឡូកនៅក្នុងវិស័យសិល្បៈជាលើកដំបូងនៅចន្លោះឆ្នាំ ១៩៩៤-១៩៩៥ តាមរយៈ​ជាប់​ជា​កញ្ញា​ឯក ស្ថានីយ​ទូរទស្សន៍ IBC (ប៉ុស្តិ៍​លេខ៥ បច្ចុប្បន្ន)។ នៅ​ឆ្នាំ ១៩៩៧  ក៏បាន​គ្រប់គ្រង​កម្មវិធី​ស្ថានីយ​ទូរទស្សន៍​ប៉ុស្តិ៍​លេខ៣ និងចំណាយពេល៥ឆ្នាំទើបក្រសោបបាននូវភាពល្បាញល្បី។ រហូត​មក​ដល់​ឆ្នាំ ១៩៩៩ អ្នក​នាង គង់ សុជាតិ បាន​សម្រេច​បើក​ជំនួញ​ផ្ទាល់​ខ្លួន​មួយ​ ដែល​ដាក់​ឈ្មោះ​ថា “សុជាត​ិកែសម្ផស្ស” ដែល​មាន​ទីតាំង​នៅ​មុខ​វិទ្យាល័យ​បាក់ទូក។ អ្នក​នាង គង់ សជាតិ មាន​កូនពីរនាក់រួចមកហើយ ទើប​រៀប​អាពាហ៍ពិពាហ៍​ជាមួយ​កម្លោះ​សង្ហាលោក ជា វិបុល និងបច្ចុប្បន្នមានកូនស្រីម្នាក់ហើយ ឈ្មោះថា ជា សុជាតិនារី។