បច្ចេកវិទ្យា រថយន្ត CHEVROLET ស៊េរីថ្មី ម៉ូឌែល CRUZE និង MALIBU បានមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាដោយបំពាក់ម៉ាស៊ីនប្រភេទ TURBO ជំនាន់ថ្មីសន្សំសំចៃខ្ពស់ 253 SHARES    ៥ ម៉ោងមុន

រថយន្ត CHEVROLET ស៊េរីថ្មី ម៉ូឌែល CRUZE និង MALIBU បានមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាដោយបំពាក់ម៉ាស៊ីនប្រភេទ TURBO ជំនាន់ថ្មីសន្សំសំចៃខ្ពស់