សង្គម បុរស​សិង្ហ​បុរី​ដួល​សន្លប់​នៅ​មុខ​បន្ទប់​ចៅក្រម លេចមុខ​ឧកញ៉ា ឌួ​ង ឆាយ នាំ​ទៅ​ពេទ្យ 1,692 SHARES    ១ ម៉ោងមុន

បុរស​សិង្ហ​បុរី​ដួល​សន្លប់​នៅ​មុខ​បន្ទប់​ចៅក្រម លេចមុខ​ឧកញ៉ា ឌួ​ង ឆាយ នាំ​ទៅ​ពេទ្យ