ប្លែកៗ ឡូយអីយ៉ាងនេះ! ស្ពានថ្មើរជើង លើចំការគូលេន នឹងនាំមនុស្សទៅក្បែរធម្មជាតិដ៏ស្រស់បំព្រង 568 SHARES    ៥ ម៉ោងមុន

ឡូយអីយ៉ាងនេះ! ស្ពានថ្មើរជើង លើចំការគូលេន នឹងនាំមនុស្សទៅក្បែរធម្មជាតិដ៏ស្រស់បំព្រង