https://s9.kh1.co/79/799277e8fce2b8a3dc7f8dbe3324f799f655a09b.jpg

ប្រភេទមនុស្សស្រីទាំងនេះហើយ ដែលមិនងាយនឹងចាញ់បោកមនុស្សប្រុស

មនុស្សស្រីឱ្យតែអ្នក ស្ថិតនៅក្នុងប្រភេទមនុស្សស្រីទាំងនេះ ច្បាស់ណាស់ថាអ្នក នឹងមិនងាយចាញ់បោក ការបោកប្រាស់របស់នរណាម្នាក់ បានដោយងាយឡើយ។

មេរៀនជីវិត
Kong SokmetheanyT.N
 07-Jul-2021 
 1pm · a year ago
https://s9.kh1.co/e1/e153c4cca4e680c776e452a2eeb489db1d72303a.jpg

បើចង់បានជីវិតដ៏រីករាយមួយ មនុស្សស្រីកុំស្ពាយរឿងទាំងនេះមកតាមខ្លួនឱ្យសោះ

មនុស្សស្រី ប្រសិនបើចង់ឱ្យជីវិតខ្លួនឯង ជួបតែភាពសប្បាយរីករាយ អ្នកគួរតែកុំស្ពាយរឿងទាំងនេះ យកមកតាមខ្លួនឱ្យសោះ ព្រោះវាអាចធ្វើឱ្យជីវិតអ្នកជួបតែសេចក្តីទុក្ខបាន។

មេរៀនជីវិត
Kong SokmetheanyT.N
 08-Jul-2021 
 4pm · a year ago
https://s9.kh1.co/fb/fbac9b49954ae767e785066a4316ee8436473cd4.jpg

៥សញ្ញាដែលបង្ហាញថា ទំនាក់ទំនងស្នេហារបស់អ្នក មិនអាចស្ថិតស្ថេរបានយូរឡើយ

ប្រសិនបើអ្នក បានឃើញសញ្ញាទាំងនេះ បានលេចចេញនៅក្នុងទំនាក់ទំនងស្នេហារវាងអ្នក និងគូស្នេហ៍របស់អ្នកហើយនោះ មានន័យថាទំនាក់ទំនងស្នេហារបស់អ្នក គឺមិនអាចស្ថិតស្ថេរបានយូរឡើយ។

មេរៀនជីវិត
Kong SokmetheanyT.N
 06-Jul-2021 
 10am · a year ago
https://s9.kh1.co/55/5597548acd747b52981ba8cb157a8a6b41933eea.jpg

កុំថាមានលុយទិញអ្វីបានគ្រប់យ៉ាង! របស់ទាំង៤យ៉ាងនេះហើយ លុយរាប់លានក៏ទិញមិនបាន

មនុស្សយើងម្នាក់ៗ មិនថាមានលុយច្រើនខ្លាំង រហូតដល់ថ្នាក់ ទិញអ្វីៗគ្រប់យ៉ាង នៅលើលោកនេះបានទេ តែរបស់ទាំង៤យ៉ាងនេះ គឺមិនអាចឱ្យយើងយកលុយទៅទិញបានទេ។

មេរៀនជីវិត
Kong SokmetheanyT.N
 15-Jul-2021 
 9am · a year ago

អត្ថបទប្រចាំសប្តាហ៍

អត្ថបទចុងក្រោយ