តារា & កម្សាន្ដ អាណិតណាស់! ទម្រាំថតបានមួយឈុតៗ ហ្សូណូ ប៊ិះប៉ះក្បាល នឹងកៅអី ដួលច្រើនដង! (មានវីដេអូ) 8,660 SHARES    ១០ ម៉ោងមុន

អាណិតណាស់! ទម្រាំថតបានមួយឈុតៗ ហ្សូណូ ប៊ិះប៉ះក្បាល នឹងកៅអី ដួលច្រើនដង! (មានវីដេអូ)