ប្លែកៗ រ៉ូមែនទិចណាស់! ឆ្កែមួយគូ សំណាងអស្ចារ្យ ព្រោះម្ចាស់រៀបចំមង្គលការឲ្យ នៅមាត់សមុទ្រ (មានវីដេអូ) 763 SHARES    ៦ ម៉ោងមុន

រ៉ូមែនទិចណាស់! ឆ្កែមួយគូ សំណាងអស្ចារ្យ ព្រោះម្ចាស់រៀបចំមង្គលការឲ្យ នៅមាត់សមុទ្រ (មានវីដេអូ)